รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

เส้นทางสายยา

วีดีโอถัดไป

ความเจริญ = ความตาย?

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เส้นทางสายยา

แม้จะยกเลิกระบบวรรณะมานานหลาย 10 ปีแล้ว แต่ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงมีให้เห็นในสังคมเนปาล หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพรียบพร้อม สถานที่สวยงามราวที่พักตากอากาศ แต่อ้าแขนต้อนรับเพียงผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงที่ติดยาและต้องการเลิกใช้ยาต้องใช้ความพยายามด้วยตัวของพวกเธอเองและมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถก้าวข้ามปัญหาการติดยาด้วยตัวเองได้ ผู้หญิงบางคนจึงมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงที่ต้องประสบชะตาเดียวกัน 

views-icon 1.71k
views-icon 1.71k