รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

วันจากบ้าน: ประชาธิปไตยฮ่องกง

วีดีโอถัดไป

กว่าจะเป็นทหารกูรข่า ตอนที่ 1

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

วันจากบ้าน: ประชาธิปไตยฮ่องกง

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการครบรอบ 20 ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่แผ่นดินแม่อย่างจีน เป็น 20 ปีที่คนฮ่องกงจำนวนมากเริ่มแคลงใจกับคำมั่นสัญญาทางการเมืองของจีนที่เคยให้ไว้ในวันส่งมอบ ก่อให้เกิดการประท้วงใหญ่เริ่มจากการปฎิวัติร่มที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี 2014 จนถึงการเดินขบวนประท้วงในวันครบรอบ 20 ปีฮ่องกงกลับคืนสู่จีน การเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปีนี้ส่งผลให้คนฮ่องกงจำนวนมากต้องการย้ายไปตั้งรกรากที่ประเทศอื่นเพราะพวกรู้สึกไม่มั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้การปกครองจากปักกิ่ง

views-icon 320
views-icon 320