รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

บังกลาเทศ : นวลนางหลังกำแพง

วีดีโอถัดไป

ญี่ปุ่น : สังคมขาดรัก?

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

บังกลาเทศ : นวลนางหลังกำแพง

บังกลาเทศถือเป็นประเทศมุสลิมเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมาย สถานค้าบริการทางเพศมีอยู่ทั่วไปตามหัวเมืองที่มีผู้คนหนาแน่น บางแห่งเปิดให้บริการมากว่า 200 ปี สินค้าของที่นี่คือหญิงต่างวัยต่างอายุเด็กสาวในวงจรค้าบริการมีทั้งถูกล่อลวงมาและถูกครอบครัวขายเพราะความยากจน แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ตัดสินใจเดินเข้ามาเอง

views-icon 642
views-icon 642