พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ญี่ปุ่น : สังคมขาดรัก?

วีดีโอถัดไป

บังกลาเทศ: ลี้ภัยจากโลกร้อน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ญี่ปุ่น : สังคมขาดรัก?

ประเทศแนวหน้าในเอเชีย ขึ้นชื่อทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่ล้ำนำสมัย รวมถึงธุรกิจเรื่องเพศที่มีอยู่มากมายที่ทั้งถูกกฏหมายและเปิดเผยอย่าง ญี่ปุ่น แต่ทำไมคนรุ่นใหม่กลับมีความสัมพันธ์กันน้อยลง กว่าร้อยละ 40 ของคนรุ่นใหม่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อัตราเด็กแรกเกิดลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดธุรกิจทดแทนความสัมพันธ์กับคนในรูปแบบต่างๆมากขึ้น