รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

รวันดา 4.0

วีดีโอถัดไป

ทางหลวงเย้ยมฤตยู 2

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

รวันดา 4.0

พบกับแรงบันดาลใจ การดิ้นรน ของหนึ่งในประเทศที่เคยยากจนและแตกแยกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในการริเริ่ม พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Start-ups ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งกับรวันดา 4.0

views-icon 341
views-icon 341