รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

รวันดา 4.0

รวันดา 4.0

VIEW 311
พบกับแรงบันดาลใจ การดิ้นรน ของหนึ่งในประเทศที่เคยยากจนและแตกแยกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในการริเริ่ม พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Start-ups ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งกับรวันดา 4.0