รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ทางหลวงเย้ยมฤตยู 2

วีดีโอถัดไป

เอกราชและอนาคตคาตาลุญญา

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ทางหลวงเย้ยมฤตยู 2

80,000 บาทคือค่าใช้จ่ายของหลักสูตรโรงเรียนสอนขับรถในเยอรมนี การเรียนภาคทฤษฎีรวมทั้งหมด 14 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ขับ ป้าย เครื่องหมายจราจร วิธีปฏิบัติต่อคนเดินถนน จักรยาน ไปจนถึงการทำ CPR ขณะที่ภาคปฏิบัติจะฝึกด้วยการขับจริงบนถนนต่างๆ หากคุณไม่ผ่านการเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เท่ากับว่าโอกาสที่จะเข้าทดสอบขอใบอนุญาตขับขี่ในเยอรมนีเท่ากับศูนย์ แต่ขั้นตอนการฝึกขับรถของชาวเยอรมันไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้ ยังมีศูนย์ฝึกขับรถสำหรับเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อเพิ่มทักษะการควบคุมรถของชาวเยอรมัน ชนชาติที่หลงไหลการขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วสูง

views-icon 317