พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

Startup Nation

Startup Nation

การเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยศัตรูและไม่มีทางถอยหนีไปไหนได้ รวมกับลักษณะเฉพาะและวัฒนธรรมของชนชาติ กลั่นให้อิสราเอลฟูมฟักความแข็งแกร่งของประเทศด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคที่สงครามเปลี่ยนรูปแบบจากสนามรบมาอยู่ในโลกไซเบอร์ อิสราเอลกลายเป็นผู้นำของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ในกรณีที่ไม่กระทบกับความมั่นคงของชาติ   เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างของกองทัพถูกถ่ายทอดออกมาสู่สังคมภายนอกเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจ

185