พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

นครแห่งศรัทธา “เยรูซาเลม”

นครแห่งศรัทธา “เยรูซาเลม”

เยรูซาเลม นครศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางแห่ง 3 ศาสนา และหนึ่งในพื้นที่ความขัดแย้งของภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดได้โดยง่าย ในนครโบราณอายุกว่า 4,000 ปี เป็นบ้านของชาวคริสต์ มุสลิม และยิว ที่แม้จะต่างความเชื่อต่างศาสนา แต่สิ่งเดียวที่ทำให้ผู้เขายังคงปักหลักไม่ไปไหน คือ ศรัทธาในนครแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้

305