พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

ออโต้บาห์น ถนนในฝันของนักขับรถ

ออโต้บาห์น ถนนในฝันของนักขับรถ

ออโต้บาห์น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของเยอรมัน ปัจจุบันมีเครือข่ายที่โยงใยรวมกันเกือบ 13,000 กิโลเมตร ออโต้บาห์นเป็นถนนที่กว้างขวาง ราบเรียบ ปลอดภัย ทำความเร็วได้สูงสุดในโลก เพราะมีพื้นถนนที่หนาถึง 27 นิ้ว เป็นที่ปรารถนาของนักขับรถที่อยากไปลองขับสักครั้ง ที่สำคัญมีความแข็งแกร่งของออโต้บาห์นเท่ากับรันเวย์สนามบิน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร

65