รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

Karate Kids อินเดียป้องกันตนเองจากการข่มขืน

วีดีโอถัดไป

สิทธิ์ LGBT ที่ยังถูกจำกัด

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

Karate Kids อินเดียป้องกันตนเองจากการข่มขืน

ความเหลื่อมล้ำทางเพศที่สูงในอินเดีย ทำให้มีผู้หญิงถูกข่มขืนสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เกิดการเรียกร้องการออกกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิงและเพิ่มโทษข่มขืน ขณะเดียวกันผู้หญิงในอินเดียบางสวนเริ่มสนใจเรียนศิลปะป้องกันตัวอย่าง “คาราเต้” เพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อข่มขืน

views-icon 166