รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

สิทธิ์ LGBT ที่ยังถูกจำกัด

วีดีโอถัดไป

ลบรอยสักตามศรัทธาแห่งศาสนา

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

สิทธิ์ LGBT ที่ยังถูกจำกัด

แม้หลายประเทศจะเปิดรับชีวิตของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องของกฎหมายที่ไม่เอื้อ รวมถึงในบางประเทศที่มีข้อจำกัดทางศาสนา เช่นที่โรมาเนีย คำว่าครอบครัวคือการอยู่ร่วมกันของหญิงและชาย ขณะที่ในโลกมุสลิมที่เข้มงวดเริ่มเปิดกว้าง และยอมรับ LGBT มากขึ้น

views-icon 184