รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ธนาคารของโสเภณี โดยโสเภณีและเพื่อโสเภณี

วีดีโอถัดไป

การรักษาไร้พรมแดน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ธนาคารของโสเภณี โดยโสเภณีและเพื่อโสเภณี

การค้าบริการทางเพศธุรกิจมืดที่ไม่อาจนับจำนวนเม็ดเงินได้ว่ามากน้อยเท่าไหร่ เงินจากการค้าบริการของโสเภณีส่วนใหญ่ ถูกเก็บไว้ที่พ่อเล้าแม่เล้า แต่ที่โกลกัลตา ประเทศอินเดีย มีธนาคารโสเภณี ที่ให้บริการเฉพาะโสเภณีเท่านั้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากที่ดีกว่าธนาคารทั่วไป

views-icon 281