พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

ผู้สูงวัยไร้บ้านในญี่ปุ่น

ผู้สูงวัยไร้บ้านในญี่ปุ่น

ระเบียบวินัย พัฒนาแล้ว มั่งคั่งร่ำรวยคือคำนิยามของประเทศญี่ปุ่น สลัม แหล่งเสื่อมโทรม และ คนไร้บ้าน จึงเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดในสายตาคนทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อันดับต้นๆ อย่างโอซาก้า

398