พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ผู้สูงวัยไร้บ้านในญี่ปุ่น

วีดีโอถัดไป

แหล่งต้นน้ำที่ขาดแคลนน้ำ

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ผู้สูงวัยไร้บ้านในญี่ปุ่น

ระเบียบวินัย พัฒนาแล้ว มั่งคั่งร่ำรวยคือคำนิยามของประเทศญี่ปุ่น สลัม แหล่งเสื่อมโทรม และ คนไร้บ้าน จึงเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดในสายตาคนทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อันดับต้นๆ อย่างโอซาก้า

431