พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

แหล่งต้นน้ำที่ขาดแคลนน้ำ

วีดีโอถัดไป

ร็อคหลังกฎเหล็ก

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

แหล่งต้นน้ำที่ขาดแคลนน้ำ

อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้หิมะที่ปกคลุมเทือกเขาในเนปาลละลายหายไปทุกปี แม้หิมะจะละลายเป็นน้ำปริมาณมาก แต่ชาวเนปาลจำนวนมากกลับต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้นานถึงปีละ 8 เดือน

259