พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

แหล่งต้นน้ำที่ขาดแคลนน้ำ

แหล่งต้นน้ำที่ขาดแคลนน้ำ

อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้หิมะที่ปกคลุมเทือกเขาในเนปาลละลายหายไปทุกปี แม้หิมะจะละลายเป็นน้ำปริมาณมาก แต่ชาวเนปาลจำนวนมากกลับต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้นานถึงปีละ 8 เดือน

231