พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

 ต้นไม้สร้างเมือง

วีดีโอถัดไป

รุ้งหลากสี กลุ่มคนหลากหลายทางเพศในกัมพูชา

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ต้นไม้สร้างเมือง

ต้นไม้ เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศบนโลกใบนี้ ปล่อยออกซิเจน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และดักจับมลพิษ ต้นไม้ มีส่วนในการสร้างเมือง อย่าง “สิงคโปร์” ประเทศที่เจริญก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก็มีสิ่งหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับประเทศคือ “ต้นไม้”

159