รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

Freegan: ขบวนการกินฟรี

วีดีโอถัดไป

ถนนสายนางงาม

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

Freegan: ขบวนการกินฟรี

สิงคโปร์ เกาะเล็ก ๆ ปลายสุดของแหลมมลายู 
ที่ซึ่งระบอบทุนนิยมเบ่งบานเต็มที่ เกือบทุกตารางนิ้ว
เต็มไปด้วยความร่ำรวยและการบริโภคอย่างล้นหลาม

แต่ยังมีคนกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่ที่ชายขอบของความมั่งคั่ง
มองเห็นถึงโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  
ถึงการใช้ทรัพยากรโลกทุกอย่างให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็น “ขบวนการกินฟรี” หรือ "กลุ่ม Freegan"

views-icon 390