พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

 คนเก่าในโลกใหม่

วีดีโอถัดไป

รักไม่ต้องเลือก

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

คนเก่าในโลกใหม่

ชนเผ่าและชนพื้นเมืองในหลายๆ แห่งดูราวกับยังคงติดอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้างลึกลับ เรื่องราวที่น่าค้นหาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมด้วยตา แต่ท่ามกลางความกระหายช่วงชิงทรัพยากร โลกในยุคใหม่อาจไม่มีพื้นที่พอให้พวกเขาได้ดำเนินชีวิตตามที่ทางเดิมอีกต่อไป 

บรรดาชนเผ่าและชนพื้นเมืองในหลายประเทศจึงต้องปรับตัว เพื่อรักษาไว้ซื่งอัตลักษณ์ของตน ท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ในหลายชนเผ่า เด็กๆ ของพวกเขามีโอกาสได้เห็นโลกสมัยใหม่ มากกว่านั้นคือมีโอกาสเรียนหนัง

190