รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

คนเก่าในโลกใหม่

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

 คนเก่าในโลกใหม่
รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

วีดีโอถัดไป

รักไม่ต้องเลือก

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ชนเผ่าและชนพื้นเมืองในหลายๆ แห่งดูราวกับยังคงติดอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้างลึกลับ เรื่องราวที่น่าค้นหาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมด้วยตา แต่ท่ามกลางความกระหายช่วงชิงทรัพยากร โลกในยุคใหม่อาจไม่มีพื้นที่พอให้พวกเขาได้ดำเนินชีวิตตามที่ทางเดิมอีกต่อไป 

บรรดาชนเผ่าและชนพื้นเมืองในหลายประเทศจึงต้องปรับตัว เพื่อรักษาไว้ซื่งอัตลักษณ์ของตน ท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ในหลายชนเผ่า เด็กๆ ของพวกเขามีโอกาสได้เห็นโลกสมัยใหม่ มากกว่านั้นคือมีโอกาสเรียนหนังสือ การเติบโตขึ้นในสองสังคมมีแนวโน้มสูงที่ในที่สุดแล้วพวกเขาอาจละทิ้งโลกใดโลกหนึ่งไปตลอดกาล โลกของเรากำลังสูญเสียกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้ไปเรื่อยๆ 

ทุกวันนี้เรื่องราวของหลายชนเผ่าและชนพื้นเมืองเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น แต่มากกว่าการมีตัวตน พวกเขากำลังต้องการการปกป้อง ก่อนที่เรื่องราวของผู้คนเหล่านี้จะหายไปโดยไม่มีใครได้รับรู้เลย

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline