รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

รักไม่ต้องเลือก

วีดีโอถัดไป

กราฟฟิตี้ ศิลปะหรือสกปรก

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

รักไม่ต้องเลือก

การแต่งงานในอินเดียเรียกได้ว่าเป็นการแต่งงานที่มีเงื่อนไขและขั้นตอนมากมายที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ทั้งทางประเพณี  กฎหมายและ ระบบวรรณะ ในอดีตนั้น  พ่อแม่หรือครอบครัวจะเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดในการจัดหาคู่ครองที่เหมาะสมไว้ให้ลูกหลาน  เรียกได้ว่าเป็นการแต่งงานแบบ “คลุมถุงชน” ขั้นเด็ดขาด ปัจจุบัน  แม้ว่าจะเริ่มมีการแต่งงานแบบเลือกคู่เองบ้างแล้ว  แต่ “การคลุมถุงชน” ยังคงเป็นรูปแบบหลักเกือบทั้งหมดของการแต่งงาน 

ถึงแม้ว่าการแต่งงานแบบ “

views-icon 275