รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

เส้นทาง 30 ปีแห่งเผด็จการสู่ประชาธิปไตย

วีดีโอถัดไป

กษัตริย์ญี่ปุ่น จากสมมติเทพสู่สัญลักษณ์ของประเทศ

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เส้นทาง 30 ปีแห่งเผด็จการสู่ประชาธิปไตย

“อินโดนีเซีย” คือประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก ประชากร 250 ล้านคนนับถือศาสนาอิสลาม ขณะที่กลุ่มที่เหลือมีทั้งนับถือศาสนาคริสต์ พุทธ และฮินดู โดยในกลุ่มนี้มีทั้งคนเชื้อสายจีน อินเดีย และเชื้อสายอื่นๆ

ปัญหาเรื่องชนชาติและศาสนานั้นอยู่คู่กับอินโดนีเซียมาตั้งแต่สมัยได้รับเอกราช โดยเฉพาะคนจีนในอินโดนีเซียที่ถูกปฏิบัติอย่างพลเมืองชั้นสอง แม้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจะมีมากขึ้นหลังสิ้นสุดยุคนายพลซูฮาร์โต แต่การกีดกันยังฝังรากลึกและมีผลต่อทุกมิติรวมถึงการเมือง

20 ปีของประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย นอกจากประเด็นปากท้อง อีกประเด็นหลักที่เป็นตัวตัดสินผู้แพ้ผู้ชนะทางการเมือง คืออุดมการณ์และหลักที่สังคมยึดถือ

นี่เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 5 หลังจากอินโดนีเซียเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตย จำนวนประชากรถึงราว 260 ล้านคน ที่กระจายกันอยู่ในหมู่เกาะมากกว่า 10,000 เกาะ เคยเป็นถูกใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธประชาธิปไตยของผู้นำทหาร แต่มาวันนี้ ประชาธิปไตยกลายเป็นกติกาเดียวที่อินโดนีเซียเลือกใช้ในการปกครองประชากรจำนวนมาก และเป็นคุณค่าเดียวที่คนมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคนยึดถือร่วมกัน

กว่า 6 ชั่วโมงวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ประชาชนผู้มีสิทธิ์กว่า 193 ล้านได้ไปแสดงเจตจำนงในการเลือกคนบริหารประเทศกันอย่างคึกคัก จำนวนของผู้ออกมาใช้สิทธิ์มีถึงร้อยละ 80 ในช่วงค่ำของวัน การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ถูกประกาศออกมา ประธานาธิบดีโจโควี่มีคะแนนนำเหนือคู่แข่งราวร้อยละ 10 เตรียมขึ้นเป็นผู้นำต่อในสมัยที่ 2 ชัยชนะของโจโกวีสะท้อนว่า ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังไว้ใจโจโกวี และต้องการผู้นำที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายในสังคม

views-icon 252