รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

การเลือกตั้งที่นานที่สุดในโลก

วีดีโอถัดไป

ผู้ดีข้างถนน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

การเลือกตั้งที่นานที่สุดในโลก

ด้วยจำนวนประชากรที่มีอยู่ 1,300 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของโลก อินเดียคือประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

อินเดียจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1951 หลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร จากนั้นก็มีการจัดการเลือกตั้งเรื่อยมาทั้งการเลือกตั้งในระดับเล็กอย่างหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับใหญ่อย่างรัฐ และระดับประเทศ 

แต่การเลือกตั้งอินเดียยังที่มีมีบางสิ่งที่ไม่มีใครเหมือน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศขนาดใหญ่อย่างบราซิลหรืออินโดนีเซียที่สามารถจัดการเลือกตั้งให้จบลงภายในหนึ่งวันได้ แต่ที่นี่การเลือกตั้งกินเวลาถึง1 เดือน เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 900 ล้านคน บางพื้นที่กันดารยากต่อการเข้าถึง และเมื่อจำนวนของเจ้าหน้าที่มีจำกัด การหย่อนบัตรจึงต้องทำทั้งหมด 7 เฟสต้องเวียนไปตามรัฐต่างๆ ทั่วประเทศจนครบ การเลือกตั้งเมื่อปี 2014 ต้องใช้เจ้าหน้าที่รวม 11 ล้านคนดูแลหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ 900,000 หน่วยทั่วประเทศ

การลงคะแนนเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน และจะสิ้นสุดในวันที่ 19 พฤษภาคม ส่วนการนับคะแนนจะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม และแม้การลงคะแนนจะใช้เวลาเป็นเดือน แต่การนับคะแนนจะทำเสร็จภายในวันเดียว เนื่องจากที่นี่ใช้เครื่องลงคะแนนอิเลกทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า Electronic Voting Machine โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนโดยกดปุ่มสีฟ้าบนข้างหมายเลขและชื่อผู้สมัครที่ตนเองต้องการระบบอิเลกทรอนิกส์ที่ถูกนำมาใช้แทนบัตรกระดาษนี้เองที่ทำให้การนับคะแนนและประมวลผลทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้ง คนเหล่านี้หวังว่าว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจะดีขึ้น

views-icon 229
views-icon 229