พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

อินเดีย เรื่องลับๆที่ไม่ลับ

วีดีโอถัดไป

เพราะทุกที่คือบ้าน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

อินเดีย เรื่องลับๆที่ไม่ลับ

อินเดียคือประเทศที่จำนวนคนมีโทรศัพท์มือถือใช้มีมากกว่าจำนวนของคนที่มีห้องน้ำใช้ และมากกว่าครึ่งของประชากรหรือกว่า 600 ล้านคนยังคงขับถ่ายกันกลางแจ้ง

ค่านิยมการขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางนี้กำลังเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลพยายามแก้ไข  ทั้งทุ่มงบประมาณสร้างห้องส้วมให้  จ้างให้เข้าห้องส้วม  ประจานคนไม่เข้าส้วม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย  ทำทุกวิถีทางให้ชาวอินเดียใช้ห้องส้วมแทนพื้นที่สาธารณะ

เพราะการไม่มีส้วม นอกจากไม่ดีต่อสุขภาพแล้ว บางครั้งอาจทำให

614