พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

เมืองแม่หม้าย

วีดีโอถัดไป

Brexit : เจ็บแต่ไม่จบ

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เมืองแม่หม้าย

ที่อินเดีย การสูญเสียสามี ไม่ได้สร้างเพียงความเสียใจให้กับภรรยาที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิต การเป็นแม่หม้ายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ถือเป็นการสูญเสียชีวิตและโอกาสทางสังคมของพวกเธอไปตลอดกาล 

เมื่อยังเด็ก ผู้หญิงอินเดียเป็นสมบัติของพ่อแม่  เมื่อโตขึ้นพวกเธอเป็นสมบัติของสามี  คุณค่าของชีวิตถูกผูกติดอยู่กับสามี  เมื่อวันหนึ่งที่สามีเสียชีวิต นั่นหมายถึงพวกเธอก็หมดคุณค่าไปด้วย ไม่มีการศึกษา ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้  ชีวิตของพวกเธอก็ไม่ต่างกับเรือที่รั่วอยู่กลางทะเล พร้อมที

748