รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ประชาธิปไตยใต้เงาทหาร

วีดีโอถัดไป

สินค้าวัยกระเตาะ

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ประชาธิปไตยใต้เงาทหาร

ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรค NLD ที่นำโดยนางอองซาน ซูจี เมื่อปี 2015 สะท้อนพลังของประชาชนชาวเมียนมา ในขณะเดียวกันก็ปิดฉากระบอบอำนาจนิยม แต่การเปลี่ยนประเทศที่อยู่ใต้เงาเผด็จการทหารนาน 50 ปี ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกวันนี้อิทธิพลของทหารยังคงลอยวนและสัมผัสได้

แม้วันนี้เมียนมาจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ แต่ทหารยังคงกุมอำนาจในหลายภาคส่วน ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีอาจไม่เพียงพอในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

views-icon 249
views-icon 249