พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

 โพลีกอน : แหล่งทดสอบนิวเคลียร์ที่โลกลืม

วีดีโอถัดไป

คุณครูผู้เสียสละ เพื่อความเท่าเทียมให้กับเด็กชายขอบ

คิดบวก

โพลีกอน : แหล่งทดสอบนิวเคลียร์ที่โลกลืม

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  โลกเดินหน้าเข้าสู่ยุคสงครามเย็น ประเทศมหาอำนาจมีอาวุธร้ายแรงแรงอย่างอาวุธนิวเคลียร์ไว้ต่อรองและคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไร้การสู้รบ แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความระแวดระวัง เพราะอาวุธนิวเคลียร์สามารถทำลายล้างชาติศัตรูให้เป็นจุณได้ทุกเมื่อ

สหภาพโซเวียตในสมัยนั้นคืออีกมหาอำนาจที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจัง โพลีกอน พื้นที่โล่งกว้างห่างไกลทางตอนใต้ถูกเลือกเป็นที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ควบคู่ไปกับแสนยานุภาพของอาวุธนิวเคลียร์ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาติ

108