พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

สุสานคนเป็น : กัมพูชา

วีดีโอถัดไป

มูซังคิง: Hermes แห่งวงการทุเรียน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

สุสานคนเป็น : กัมพูชา

กรุงพนมเปญมีประชากรอาศัยอยู่ราว 2.5 ล้านคน ทั่วเมืองมีอาคารที่กำลังก่อสร้างมากมายที่พักอาศัยเหล่านั้นเน้นขายให้กับชาวต่างชาติหรือชาวกัมพูชาที่มีรายได้สูงและกลางค่อนไปทางสูง

แต่ที่นี่คนเร่ร่อนที่อาศัยตามข้างถนนที่มีราว 150,000 คน  คนฐานะปานกลางค่อนข้างต่ำและคนยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของเมือง  อาศัยอยู่ตามแฟลตเก่าๆ บ้านเช่าโทรมๆ และเพิงตามชุมชนแออัดกว่า 500 ชุมชนทั่วเมือง และบางส่วนเลือกมาอยู่ที่นี่ใน “สุสาน” บ้านเรือนที่แทรกตัวอยู่กับหลุมศพ

views-icon 221