รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี ตอน ธุรกิจขยะข้ามโลก

วีดีโอถัดไป

รักต้องลัก : คาซัคสถาน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี ตอน ธุรกิจขยะข้ามโลก

มนุษย์เราสร้างขยะให้แก่โลกเป็นจำนวนมากถึง 2,120 ล้านตันในแต่ละปี มากบ้าง น้อยบ้าง ลดหลั่นกันไปตามการบริโภคของประชากรในประเทศ การจัดการปัญหาขยะคือหนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีรีไซเคิล เผา หรือฝังกลบ 
แต่สำหรับบางประเทศ พวกเขาขนขยะข้ามน้ำข้ามทะเลไปทิ้งในดินแดนอื่น โดยเฉพาะในประเทศยากจนหรือประเทศกำลังพัฒนา และขณะนี้หลายประเทศในอาเซียนกำลังกลายเป็นถังขยะใบใหญ่ให้แก่ประเทศพัฒนาแล้ว ค่าแรงที่ต่ำและข้อกฎหมายอันหละหลวมเปิดช่องให้ขยะผิดกฎหมายมากมายเดินทางมาถึง โดยเฉพาะขยะพลาสติก

views-icon 239
views-icon 239