รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

รักต้องลัก : คาซัคสถาน

วีดีโอถัดไป

ผู้หญิงต้องสู้

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

รักต้องลัก : คาซัคสถาน

หลังต้องอยู่ภายใต้การปกครองจากสหภาพโซเวียตมานานกว่า 70 ปี เมื่อมีอิสรภาพ คาซัคสถานจึงรื้อฟื้นหลายประเพณีดั้งเดิมที่เคยมี หนึ่งในนั้นคือประเพณีการลักพาตัวเจ้าสาว ทั้งแบบขัดขืนและยินยอม แต่ทั้งสองแบบล้วนเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้หญิง และสะท้อนสังคมชายเป็นใหญ่ในภูมิภาคแถบนี้ “การลักพาตัวเจ้าสาว” เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมคาซัคสถานได้เป็นอย่างดี สะท้อนบทบาทของผู้ชาย ที่ใช้สัญชาตญาณการเป็นผู้ล่ากับการเลือกคู่ครอง ที่มักมองว่าตัวเองต้องเป็นคนเลือก และมีอำนาจการตัดสินใจเหนือฝ่ายหญิง สะท้อนบทบาทของผู้หญิง ที่มักมองว่าคุณค่าของตัวเองคือการถูกผู้ชายเลือกในสักวันหนึ่ง และวาดหวังว่าชีวิตจะต้องถูกเลี้ยงดูโดยฝ่ายชาย ซึ่งแท้จริงแล้วหากปัดวัฒนธรรมการลักพาตัวเจ้าสาวออกไป ทัศนคตินี้อาจยังพบได้อยู่ในทุกที่บนโลกใบนี้

views-icon 262