รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ภาษาใกล้สาบสูญ

วีดีโอถัดไป

รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี | ธุรกิจบ้านผีสิง

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ภาษาใกล้สาบสูญ

ภาษาคือมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่หากคนรุ่นถัดไปไม่สื่อสารด้วยภาษานั้นอีก ในที่สุดแล้วภาษาก็จะตายลง กลายเป็นเพียงแค่อดีต การสูญสิ้นทางภาษาไม่ใช่เรื่องใหม่ การสูญสิ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การล่มสลายของอาณาจักร ความพ่ายแพ้ต่อสงคราม ตลอดจนการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เหล่านี้คือปัจจัยที่ทำให้ภาษามากมายถูกเลิกใช้ ปัจจุบันโลกของเรามีภาษาอยู่ราว 7,000 ภาษา ในจำนวนนี้ 2,000 ภาษามีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ เมื่อทุกวันนี้มีผู้ใช้ไม่ถึงพันคน 

ทุกๆ 14 วันจะมีหนึ่งภาษาที่ต้องกลายเป็นภาษาตาย วิกฤตดังกล่าวกำลังลุกลามไปทุกทวีป โดยเฉพาะในชุมชนคนพื้นเมือง ท่ามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของภาษาหลัก ขณะนี้มีผู้คนจำนวนหนึ่งกำลังพยายามสืบสาน อนุรักษ์ภาษาของพวกเขาไว้ไม่ให้มลายหายไป 

เช่นที่เกาะสิงคโปร์ ณ ดินแดนต้นกำเนิดของภาษาคริสตัง เด็กๆ ชาวมะละกาเหล่านี้ก็กำลังทำทุกวิถีทางในการปกป้องอัตลักษณ์ของตนไม่ให้สูญหายไป

views-icon 161