รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

ฟรีแกน : ขบวนการเก็บขยะกู้โลก

วีดีโอถัดไป

กาตาลุญญา: เอกราชและอนาคตที่มองไม่เห็น

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ฟรีแกน : ขบวนการเก็บขยะกู้โลก

มหานครที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและความทันสมัยของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้  อาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก  นิวยอร์กไม่เคยหลับไหล  ทั้งเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสการบริโภคอย่างท่วมท้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่เคยสิ้นสุดของมหาชน ทั้งแสงสี  รถราและผู้คน  สินค้าและบริการ  ทุกสิ่งทุกอย่างมีมากมายล้นเกินตลอด 24 ชั่วโมง

การผลิตอาหารที่ล้นเกินความจำเป็น ทำให้นิวยอร์กเป็นอีกเมืองที่มีขยะอาหารมากที่สุดในโลก จนไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกผลิตออกมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้คนนิวยอร์กจึงเป็นเมืองแรกของโลก ที่เกิดกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “ฟรีแกน” หรือ คนที่หยุดวิถีชีวิตที่กินและใช้อย่างสิ้นเปลือง ฟรีแกน หรือกลุ่มหาอาหารจากขยะ

หลักการของฟรีแกนคือการปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตอยู่ในระบบทุนนิยมที่มีเพียงกำไรสูงสุดเป็นเป้าหมาย การเป็นฟรีแกน จึงไม่ใช่เพียงแค่การคุ้ยถังขยะหาของกิน  แต่คือการมีวิถีชีวิตที่ไม่ไหลไปตามกระแสสังคม

views-icon 476