รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เมื่อโลกปล่อยให้หนูอดตาย

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เมื่อโลกปล่อยให้หนูอดตาย
รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

วีดีโอถัดไป

ห้องอาหารประจำชาติ

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถผลิตอาหารได้ในปริมาณที่มากขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าโลกเผชิญกับความอดอยากน้อยลง ในจำนวนประชากรทั้งโลกเกือบ 7,000 ล้านคนนั้น  ทุกๆ ปี จะมีมากกว่า 100 ล้านคน ก้าวเข้าสู่การเป็นชนชั้นกลาง ที่หมายถึงการเข้าถึงอาหารและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แต่ขณะเดียวกัน  ยังมีคนทั่วโลกเกือบพันล้านคนมีอาหารไม่พอกินในแต่ละวัน ประมาณ 113 ล้านคนอยู่ในภาวะอดอยากขั้นรุนแรง  ในบางแห่งโดยเฉพาะเด็กๆ มีสภาพยิ่งกว่าคำว่าท้องกิ่วหิวโหย นั่นคือขาดอาหารถึงขั้นป่วยหนักและอดตาย ความอดอยากก็เช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายในสังคม  ที่ไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้าหรือผุดขึ้นมาจากดินและอยู่อย่างโดด ๆ มันเกี่ยวพันทับซ้อนอยู่กับเรื่องอื่นและคนอื่นมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุปัจจัย สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ภาวะอดอยากขั้นรุนแรง ความหิวโหยของผู้คนคือผลพวงของสงคราม ภาวะโลกร้อน จนถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ในบางแห่ง ผู้คนจำนวนมาก มีสภาพยิ่งกว่าคำว่าท้องกิ่วหิวโหย นั่นคือขาดอาหารถึงขั้นป่วยหนักและอดตาย

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline