รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

สงครามแย่งน้ำ

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

สงครามแย่งน้ำ
รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

วีดีโอถัดไป

ไต้หวัน : นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ท่ามกลางจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์กำลังขาดแคลนนั้นคือ น้ำจืดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้บางพื้นที่แห้งขอด ในขณะที่บางพื้นที่กลับท่วมท้นจนเกินรับมือ แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่กำลังส่งผลกระทบในระยะยาวไม่ต่างกันคือ การสร้างเขื่อน นวัตกรรมนี้มีมาแต่โบราณ จากกักเก็บน้ำสู่บทบาทใหม่คือใช้ผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้าจากเขื่อนคือพลังงานสะอาด แต่ลึกลงไปมีราคาทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องจ่าย 

เมื่อพูดถึงสงครามแย่งชิงน้ำ หลายคนอาจนึกถึงการสู้รบและการอพยพย้ายถิ่นฐาน แต่อันที่จริงมันยังหมายถึงการจัดสรรน้ำที่ขาดประสิทธิภาพและความเท่าเทียม เมื่อประเทศต้นน้ำกำลังใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เอาเปรียบประเทศปลายน้ำ ที่ผ่านมามนุษย์พยายามควบคุม เปลี่ยนแปลง ไปจนถึงเอาชนะธรรมชาติ กว่าจะตระหนักถึงก็เมื่อวันที่ธรรมชาติเอาคืนสงครามแย่งชิงน้ำอาจยังไม่รุนแรงในวันนี้ แต่ในอนาคตไม่อาจรับประกันได้ และเมื่อปราศจากน้ำ ปัญหาอื่นๆ จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม เพราะเรารู้ดีว่าน้ำคือทุกสิ่งในชีวิต และผู้คนพร้อมรบราเพื่อมัน

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline