รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ไฟป่า มหันตภัยจากน้ำมือมนุษย์

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

ไฟป่า มหันตภัยจากน้ำมือมนุษย์
รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

วีดีโอถัดไป

LGBT ไร้ที่ยืน

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ไฟป่าสร้างความเสียหายให้ระบบนิเวศ  สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของคนตลอดจนสร้างมลภาวะทางอากาศ ด้วยอุณหภูมิกว่า 1,00 องศาเซลเซียสและลุกลามอย่างรวดเร็ว  ไฟป่าสร้างความเสียหายให้ระบบนิเวศ  สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของคนตลอดจนสร้างมลภาวะทางอากาศ

ไฟป่าเกิดขึ้นด้วย 2 สาเหตุคือจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์  แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเพราะอย่างหลังมากกว่า โลกกำลังร้อนขึ้น สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วที่กำลังส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติในทุกทาง ตั้งแต่น้ำท่วม พายุถล่ม และไฟป่าคือหนึ่งในนั้น ยิ่งอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆ  ไฟป่าในอนาคตก็จะยิ่งรุนแรง ลุกลามเป็นวงกว้าง และยากที่จะควบคุม

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline