รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี   ตอน เจ้าสี่ขาในป่าคอนกรีต

วีดีโอถัดไป

ศึกสหรัฐฯ-อิหร่าน ยกที่ 1

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี   ตอน เจ้าสี่ขาในป่าคอนกรีต

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมืองใหญ่ที่เป็นสังคมปัจเจก ชาวนิวยอร์กจำนวนมากเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนคู่ใจจนถึงเป็นสมาชิกในครอบครัว จนทำให้นิวยอร์กเป็นอีกมหานครที่มีผู้เลี้ยงหมามากที่สุดในโลก  แต่การเป็นหมาในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายและแออัดย่อมฝืนสัญชาตญาณของพวกมัน ที่เจ้าของต้องเข้าใจและฝึกฝนเพื่อนสี่ขาให้มีชีวิตอยู่ในเมืองได้อย่างมีความสุข ที่นี่ กฎหมาย ผังเมืองและบริการสาธารณะครอบคลุมและให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ของพวกมันด้วย เพราะตระหนักดีว่าการมีอยู่ของมันจำเป็นกับชาวเมือง พวกมันเป็นเพื่อนคลายเหงา  อีกทั้งมอบความรักความผูกพันและความซื่อสัตย์ให้มนุษย์ที่เป็นเจ้าของ บางทีอาจมากกว่ามนุษย์ด้วยกันเอง

views-icon 183
views-icon 183