สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วีดีโอถัดไป

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ความตอนหนึ่งใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้กล่าวถึงความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะออกพระนามพระมหากษัตริย์ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อพระมหากษัตริย์ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจึงออกพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ดังนั้น การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงมีความหมายว่า “การรดน้ำเพื่อแต่งตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน” นอกจากนั้น หัวใจสำคัญของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยโดยโบราณราชประเพณี ก็มีความแตกต่างจากหัวใจของการพระราชพิธีราชาภิเษกทางตะวันตกคือ “การสวมมงกุฎ” หรือ coronate ด้วยคติไทยก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือ ฉัตร สำคัญกว่าการสวมมงกุฏ สำคัญหว่าฉัตรมีขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจะได้ให้เป็นสากลอย่างประเทศทางตะวันตก

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ทุกวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 16.55 – 17.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36 รับชมย้อนหลังทาง http://pptv36.tv/vDi

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ 

 

views-icon 209

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ซีรีส์ ละคร แนะนำสำหรับคุณ :