สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล

วีดีโอถัดไป

ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นเครื่องมงคลที่แสดงพระบรมราชอิสริยยศ และพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ โดยจะแกะด้วยงาช้างเป็นรูปวงกลม โดยบริเวณกึ่งกลางของวงกลมจะแกะเป็นรูปครุฑ รอบขอบภายในจารึกพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ๔ องค์ที่สำคัญ ได้แก่ พระราชลัญจกรมหาโองการ,พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์, พระราชลัญจกรหงสพิมาน และพระราชลัญจกรไอยราพต โดยพระราชลัญจกรเก่าสำหรับแผ่นดินทั้ง ๔ ดวงนี้นั้น ยังมีปรากฏใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือ พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เท่านั้น

โดยพระรา

views-icon 24