ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี

วีดีโอถัดไป

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ พระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์"

ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี

การถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ และพระอัฐิในสมเด็จพระบรมราชบุพการี เป็นอีกพิธีหนึ่งที่พระมหากษัตริย์จะต้องทรงกระทำก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล

23