สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

การถวายน้ำอภิเษก

การถวายน้ำอภิเษก

วีดีโอถัดไป

พระที่นั่งไพศาล

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดถือแบบแผนสืบเนื่องมาจากครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาคือเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษกแล้วก็จะเป็นการถวายน้ำอภิเษกและถวายแผ่นดิน ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร

views-icon 42

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ซีรีส์ ละคร แนะนำสำหรับคุณ :