สรงพระมุรธาภิเษก

วีดีโอถัดไป

พระที่นั่งไพศาล

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์"

สรงพระมุรธาภิเษก

พระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ถือเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อการเสด็จขึ้นครองราชย์ โดยสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
โดยคำว่ามุรธาภิเษกนั้นมาจาก "มุรธ" ที่แปลว่า "หัว" หรือ "ยอด" กับคำว่า "อภิเษก" ซึ่งรวมแล้วก็หมายถึง การรดน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เหนือศีรษะ หรือจะหมายถึงพระพุทธมนต์และเทพมนต์ที่ใช้สำหรับถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อสรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภาชนะที่ใช้ใส่น้ำพระมุรธาภิเษก เรียกว่า "พระครอบมุรธาภิเษก"

15