สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

วีดีโอถัดไป

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะต้องเตรียมทำน้ำอภิเษก โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๘แห่งตามโบราณราชประเพณี

ในขั้นตอนของพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกนั้น จะต้องกระทำพร้อมกันในวันที่ วันที่ ๖ เมษายน จากนั้นจะมีการตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ๗๖ แห่ง ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อมาในวันที่ ๙ เมษายน จะมีการเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จากนั้นทุกจังหวัดจะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัด สุทัศนเทพวราราม เพื่อทำการเสกน้ำอภิเษก ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์ รวมกับน้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานคร โดยเชิญจากหอศาสตราคม หมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแห่เชิญน้ำอภิเษกของทุกจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมทั้งน้ำเบญจสุทธคงคา และน้ำจากสระ ๔ สระ จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อมีการเชิญน้ำอภิเษกของทุกจังหวัด และทุกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นอันสิ้นสุดพิธีเตรียมทำน้ำอภิเษกและพิธีพลีกรรม

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.55 - 17.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36 รับชมย้อนหลังทาง http://pptv36.tv/vDi

ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ

views-icon 36