สารตั้งต้น

"สัญญาณ(เตือน)ใคร"

สารตั้งต้น

 "สัญญาณ(เตือน)ใคร"
สารตั้งต้น

วีดีโอถัดไป

คอ(สะพาน)ขาด

สารตั้งต้น

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

เรื่องเล่าภัยพิบัติน้ำท่วมใต้ ผ่านภารกิจของอาสากู้ภัย "ใจถึงใจ" สะท้อนไปถึงระบบเตือนภัย

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline