สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

ER ห้องฉุกเฉิน

วีดีโอถัดไป

เอเย่นต์ ฟุตบอลไทย

สารตั้งต้น

ER ห้องฉุกเฉิน

โรงพยาบาล คือ สถานที่ที่เราจะไปเมื่อเจ็บป่วย และหากเจ็บป่วยกะทันหัน ห้องฉุกเฉิน คือ ห้องที่เราจะฝากชีวิตเอาไว้  ตามความเข้าใจ คำว่า ฉุกเฉิน คือ เร่งด่วน เราควรได้รับบริการอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึง แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อห้องฉุกเฉินเต็มไปด้วยผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐ

views-icon 8