สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

"พระเมรุมาศ" มหาราช "ภูมิพล"

วีดีโอถัดไป

“๙ ภาพความทรงจำ ตลอด ๑ ปี ที่พ่อไม่อยู่”

สารตั้งต้น

"พระเมรุมาศ" มหาราช "ภูมิพล"

พระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถูกสร้างขึ้นด้วยการผสมผสานงานศิลปกรรมอันวิจิตรหลากหลายแขนง ให้เข้ากับแนวคิดการสร้างพระเมรุมาศที่เปรียบเป็นเขาพระสุเมรุ บนสรวงสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของพวกเขา เพื่อให้พระเมรุมาศในพระราชพิธีครั้งนี้ออกมาเป็นพระเมรุมาศ ที่สมพระเกียรติมหาราช “ภูมิพล”

views-icon 62