ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

ราษฎร์ทั่วหล้า สดุดีราชา

วีดีโอถัดไป

กัญชา ยา ความหวัง

สารตั้งต้น

ราษฎร์ทั่วหล้า สดุดีราชา

เป็นเวลา 69 ปี ที่คนไทยไม่มีโอกาส ได้เห็นพระราชพิธีสำคัญ อย่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จนปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทยจะได้มีโอกาสรับชม และได้เข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญนี้อีกครั้ง  ก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะเริ่มขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันมุ่งหน้าเข้าสู่เขตพระนคร เพื่อหวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และถวายพระพรชัยมงคล ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างใกล้ชิด
ร่วมย้อนภาพความประทับใจ ของงานพระราชพิธี ที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ ตามแบบฉบับโบราณราชประเพณี  อีกครั้งในสารตั้งต้น ตอนพิเศษ ราษฎร์ทั่วหล้า สดุดีราชา

views-icon 55