จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.50-20.00 น.

“น้ำประปา” ที่มาทะเลน้ำจืด “มหาสมุทรหัวหิน”

วีดีโอถัดไป

ระบบทางเดินหายใจสัตว์ป่าในศูนย์ช่วยเหลือ เริ่มมีปัญหาจากควันไฟป่า จ.นครนายก

เข้มข่าวค่ำ

“น้ำประปา” ที่มาทะเลน้ำจืด “มหาสมุทรหัวหิน”

การขยายตัวของเมืองหัวหิน ทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นจำนวนมาก ล่าสุดเป็นโครงการมหาสมุทรหัวหิน ซอย 112 แม้การก่อสร้างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์จะทำให้เห็นแล้วว่า มหาสมุทรน้ำจืดแห่งนี้มีความสวยงามอย่างมาก แต่ในช่วงวิกฤตภัยแล้งในเวลา ทำให้เกิดคำถามจากคนพื้นที่ มหาสมุทรแห่งนี้นำน้ำจากแหล่งใดมาใช้ เนื่องจากชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ถูกจำกัดการใช้น้ำเป็นเวลาอยู่

19