เข้มข่าวค่ำ

กระเช้าภูกระดึง...เพื่อใคร

เข้มข่าวค่ำ

กระเช้าภูกระดึง...เพื่อใคร
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง คือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยชาวบ้านก็คาดหวังว่าหากการท่องเที่ยวเติบโตความเจริญจะเกิดขึ้นตามมา และรายได้จะเพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วรายได้จะตกแก่พวกเขาอย่างแท้จริงหรือไม่

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline