เข้มข่าวค่ำ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

ประชาชนใช้บริการรถทัวร์ น้อยลง

วีดีโอถัดไป

ประชาชนเดินทางกลับ กทม. สายเหนือ-อีสาน การจราจรเริ่มแน่น

เข้มข่าวค่ำ

ประชาชนใช้บริการรถทัวร์ น้อยลง

เข้าสู่ช่วงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร หรือหมอชิต ขณะนี้ถือว่าเงียบเหงากว่าปีก่อนๆ เนื่องจากผู้โดยสารบางส่วนเริ่มหันไปใช้บริการเครื่องบินชั้นประหยัดเพราะมีราคาใกล้เคียงกัน

views-icon 0