เข้มข่าวค่ำ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

วัดใจ “ประยุทธ์” เลื่อนไม่เลื่อนประชามติ

วีดีโอถัดไป

กรมอุทยานฯ เร่งพิสูจน์ “ซากเสือ”

เข้มข่าวค่ำ

วัดใจ “ประยุทธ์” เลื่อนไม่เลื่อนประชามติ

การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกมองว่า การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม จะเกิดขึ้นได้ตามกำหนดเดิมหรือไม่ ติดตามรายงานจาก คุณนิกร เลิศพิสิษฐากูร

views-icon 2
views-icon 2