จันทร์ - ศุกร์ 05.00 - 05.30 น.

มุมมองบวกกับข่าววิกฤตศรัทธาวงการสงฆ์

มุมมองบวกกับข่าววิกฤตศรัทธาวงการสงฆ์

ท่ามกลางกระแสข่าวที่อาจสั่นคลอนความศรัทธาต่อวงการสงฆ์   ยังมีเรื่องราวอีกหลายแง่มุมที่ชี้ให้เห็นว่า  เรายังมีวัดดีๆ และพระดีๆ อยู่อีกมากมายทั่วเมืองไทย  มาช่วยกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับ  ปริยาภรณ์   สุขกุล  ผู้จัดการโครงการ “วัดบันดาลใจ”  ของสถาบันอาศรมศิลป์   ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างวัดและพลังจิตอาสาคนรุ่นใหม่ในการร่วมคืนจิตวิญญาณให้วัดกลับมาเป็นวัดที่สมสมัย สู่ความหมายที่แท้จริงอีกครั้ง

ติดตามชมรายกา

20