เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

นายกฯ แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

วีดีโอถัดไป

ผู้สื่อข่าว PPTVHD รายงานสดจากเนปาล

เที่ยงทันข่าว

นายกฯ แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 6 เดือนพร้อมยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบาย 11 ข้อ ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนโยบายทั้งหมดนั้นได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางสำคัญ และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 ตามแนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน
views-icon 8
views-icon 8
TAGS: